NBtenTRO

NBtenTro

Bilde: NBtenTRO i London

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning, som du kan velge i stedet for å konfirmere deg kirkelig eller borgerlig. Opplegget bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med den norske kirkes undervisning. Men tentro er likevel et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder.

Å velge Tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse i forhold til menigheten. Det er heller ikke et krav om å være døpt eller å la seg døpe i forbindelse med tentro. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere som står ansvarlige, men du er hjertelig velkommen til et år med tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.HVORDAN ER tentro?
Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Tentro er bygd for å gi deg opplevelser, erfaringer og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet ”undervisning.” Hvordan lære noe da?

Undervisningen i tentro er laget for å involvere deg, og la deg oppleve, ikke bare høre på. Det blir deltagelse og aktivitet som engasjerer deg, sammen med virkemidler som er hentet fra din hverdag. Du får se filmklipp du kjenner igjen, musikk fra hitlistene, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser som gjør at du får en god forståelse av det aktuelle temaet, og at du opplever det relevant for deg!

Du vil kanskje bli overrasket over hvor mange elementer fra din hverdag som kan knyttes opp mot nettopp tro og Bibel.

I 2016/2017 starter NBTentro med informasjonsmøte torsdag 1. september 2016 kl. 18-20 i Elvebyen Familiekirke i Knoffsgate 6, Drammen. Festdagen blir lørdag 29. april 2016  kl.11.00.

Interessert? Vil du vite mer? 
Ikke nøl en dag til sjekk ut ... 

www.nbtentro.no

 

 
 

 

Hva skjer i NBTentro