Søndager i Misjonskirken

Misjonskirkens storsamling er Gudstjeneste på søndager. Vi har ulike typer Gudstjenester med noe variasjon i stil og innhold. Se kalenderen for informasjon om hver søndag.

Barn er spesielt velkomne i Misjonskirken. Vi har Barnekirke for barna parallelt med våre Gudstjenester. Vi har et lite barn/foreldrerom med leker for de aller minste, og vi har eget toalett med stellemulighet i hovedetasjen.

I forkynnelsen legges det vekt på at Guds ord slik vi finner det i Bibelen er aktuelt og relevant i forhold til våre liv og vår hverdag.

Etter gudstjenesten åpner vi hver søndag peisestua for kirkekaffe. Et sted å slappe av å treffe både gamle og nye venner.

Bildet under er fra kirkesalen i Misjonskirken.

krksalen